721 950 704
Nakupujte v klidu.
Pokud objednáte nekompatibilní zboží, ihned vás kontaktujeme.
Potřebujete něco vědět?
Nechte nám své číslo, zavoláme vám zpět.
střešní okna Suntek střešní okna Rooflite Střešní okna Dakea střešní okna Balio

Bezpečnost při montáži střešních oken

Montáž střešních oken je poměrně jednoduchá, avšak i při takové práci důrazně doporučujeme dodržovat následující opatření. Kvůli montáži střešního okna není nutné stavět lešení nebo se pohybovat ve výšce a lze ji provést z interiéru. Nemusíte se tedy zabývat riziky při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Při montáži střešního okna používejte tyto ochranné pracovní pomůcky.

při montáži střešních oken používejte rukavice při montáži střešních oken používejte přilbu při montáži střešních oken používejte brýle při montáži střešních oken používejte masku při montáži střešních oken používejte sluchátka při montáži střešních oken používejte pásku

 

Při práci můžete poranit nejen sebe, ale i osoby ve Vašem okolí. Z analýzy rizik vyplývají následující bezpečnostní rizika:


Riziko
Pád pracovního nástroje, části krytiny a dalších předmětů.
Opatření
Označení prostoru pod místem práce, které je ohroženo případnými padajícími předměty.


Riziko
Poranění od pracovního nástroje, uvolněnou střešní krytinou, jinými částmi střešní konstrukce, střešním oknem a dalšími předměty.
Opatření
Používání ochranných pracovních prostředků (přilba, rukavice, ochranné brýle).


Riziko
Úraz elektrickým proudem.
Opatření
Kontrola elektrického zařízení, neporušenost izolačního obalu kabelů, zabránění neautorizovaného zásahu do elektrického nářadí.
Odpojení od elektrické sítě v případě, že elektrický nástroj není používán, je v poruše, nebo se mění obráběcí nebo jiné jeho části.
Používání ochranných pracovních prostředků (rukavice).


Riziko
Vdechování prachu, pilin a jiných drobných částic.
Opatření
Používání ochranných pracovních prostředků (rouška).


Riziko
Pád špatně připevněného střešního okna v průběhu montáže, nebo po montáži.
Opatření
Dodržování postupu montáže, které je součástí dodávky.


Riziko
Poranění sluchového orgánu vlivem nadměrného hluku.
Opatření
Používání klapek na uši.

 

Bezpečnost je záležitostí všech